Αρχείο συγγραφέα

Sherbok-Cohn Dan, Alami-El Dawoud