Χαρ. Τρικούπη 22, Αθήνα, Τ.Κ. 10679 - Τηλ. 210 3623092, email: info@alfeiosbooks.com

Αι περί κόσμου και ζωής αντιλήψεις και τα ιδεώδη περί μορφώσεως

20,00 €

Το έργο του καθηγητή της Ψυχολογίας, Παιδαγωγικής και Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης, G. F.

Συγγραφέας:

Lipps G. F.

Εκδοτικός οίκος:

Εκδοτικός Οίκος Δημητράκου Α.Ε.

Μετάφραση:

Γεώργιος Παναγιωτίδης

Τόπος έκδοσης:

Αθήνα

Έτος έκδοσης:

1932

Σελίδες:

349

ISBN:

Κατάσταση:

πολύ καλή

Διαθέσιμο

Κωδικός: AB-00020580. Κατηγορία: .
   

Το έργο του καθηγητή της Ψυχολογίας, Παιδαγωγικής και Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης, G. F. Lipps, είναι μια σημαντική συμβολή στην παιδαγωγική και φιλοσοφική βιβλιογραφία που αφορά την εξέλιξη των στόχων, καθώς και την εσωτερική και εξωτερική οργάνωση της παιδείας στην Ελλάδα. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος του Γ. Παναγιωτίδη Πρόλογος του G. F. Lipps ΜΕΡΟΣ Α’ Η εξάρτηση της ιδεώδους μορφώσεως εκ της περί κόσμου και ζωής αντιλήψεως. 1. Στάιν (Staein), Σιάρνχορστ (Scharnhorst), Φίχτε (Fichte) 2. Η θεμελιώδης εν τω ανθρώπω ορμή 3. Το νέο είδος αγωγής και παιδεύσεως 4. Η πορεία της φύσεως εν τη αγωγή κατά τον Πεσταλότσι (Pestalozzi) 5. Το Ευαγγέλιο της φύσεως κατά τον Ρουσσώ 6. Η κατά τον Χέρντερ (Herder) ανθρωπιστική μόρφωση 7. Η κατά τον Σίλλερ (Schiller) αισθητική διαπαιδαγώγησις 8. Η διαπαιδαγώγησις προς σεβασμόν κατά τον Γκαίτε (Goethe) 9. Ιδεαλισμός και διαφώτισις (Aufklärung – υλισμός) 10. Ο κατά τον Λοκ (Locke) σχηματισμός του πνεύματος εκ στοιχείων 11. Ο μηχανισμός των παραστάσεων κατά τον Χέρμπαρτ (Herbart) 12. Ο εξελικτικός μηχανισμός του Σπένσερ (Spencer) 13. Η ψυχική αιτιότης 14. Το πρόβλημα της εξελίξεως ΜΕΡΟΣ Β’ Η νοολογική πολιτεία του Πλάτωνος και το αρχαίον ιδεώδες περί μορφώσεως 15. Η ίδρυσις της πολιτείας 16. Η συντήρησις και διακυβέρνησις της πολιτείας 17. Η επίδρασις και ενέργεια της διανοήσεως 18. Διανόησις και επιθυμία 19. Ο κόσμος ως νοολογική πολιτεία 20. Η περί κόσμου αντίληψις των αρχαίων 21. Τα αρχαία ελληνικά ιδεώδη περί μορφώσεως 22. Η μαθηματική και η διαλεκτική παίδευσις 23. Μουσική και Γυμναστική 24. Η τέχνη του λέγειν και η εγκύκλιος παιδεία 25. Η θεία ανωτέρα διανόησις και ο ασθενής ανθρώπινος νους ΜΕΡΟΣ Γ’ Η θεία πολιτεία του Αυγουστίνου και το χριστιανικόν και μεσαιωνικόν ιδεώδες περί μορφώσεως 26. Η πίστις ως πηγή γνώσεως 27. Η δημιουργία του κόσμου 28. Η προέλευσις του κακού 29. Η επουράνειος και η επίγειος πολιτεία 30. Η ενέργεια της Βουλήσεως 31. Διανόησις και Βούλησις 32. Ο σκοπός και τα μέσα της μορφώσεως και αγωγής ΜΕΡΟΣ Δ’ Η νεωτέρα περί κόσμου και ζωής αντίληψις και τα νεώτερα ιδεώδη περί μορφώσεως 33. Η τροπή ρπος την νεωτέραν εποχήν 34. Η προπαρασκευή της νέας περί φυσικών φαινομένων και γεγονότων αντιλήψεως 35. Η κατ’ αρχήν αντίληψις των καταστάσεων και των παραλλαγών αυτών εν τη αψύχω φύσει 36. Ο μηχανισμός των φυσικών φαινομένων και η ζωή του πνεύματος 37. Ενιαίος βασικός και κατ’ αξίωμα καθορισμός 38. Η σύστασις των εν χώρω σωμάτων 39. Η θεμελιώδης μορφή της συνειδήσεως 40. Η εμμονή του παρελθόντος εν τω παρόντι 41. Η νεωτέρα εικών του κόσμου 42. Το νεώτερον ιδεώδες περί μορφώσεως 43. Η επιστημονική διδασκαλία ΜΕΡΟΣ Ε’ Τα νεώτερα και σύγχρονα ιδεώδη κατά την πραγματοποίησίν των δια της Εκπαιδεύσεως 44. Ο σκοπός της αγωγής και της διδασκαλίας 45. Τα μέσα προς επιτυχίαν του σκοπού της αγωγής και της διδασκαλίας 46. Η οργάνωσις της Εκπαιδεύσεως

Βάρος 0.487 kg
Διαστάσεις 17 x 24 cm