Χαρ. Τρικούπη 22, Αθήνα, Τ.Κ. 10679 - Τηλ. 210 3623092, email: info@alfeiosbooks.com

Αντόνιο Γκράμσι η ζωή ενός επαναστάτη

25,00 €

Συγγραφέας:

Φιόρι Τζουζέπε

Εκδοτικός οίκος:

Οδυσσέας

Μετάφραση:

Αλεξιάδου Λία, Μουργιάνη Μαρία

Τόπος έκδοσης:

Αθήνα

Έτος έκδοσης:

1977

Σελίδες:

330

ISBN:

Κατάσταση:

Πολύ καλή

Διαθέσιμο

Κωδικός: AB-002106603. Κατηγορίες: , , , .
   

Ή βασική φιλοδοξία αύτου του βιβλίου είναι νά μας δώσει ενα ολοκληρωμένο πορτραίτο του Γκράμσι. Δηλαδή νά προσ­θέσει στό «κεφάλι» (στό Γκράμσι μεγάλο διανοούμενο και πολιτικό ήγέτη, όπως μας είναι περισσότερο γνωστός) «σώμα καί πόδια». Νά του προσθέσει τά άνθρώπινα έκείνα στοιχεία, άπό τά παιδικά χρόνια ως τήν ώριμότητα, πού θά μας βοηθήσουν νά δοΰμε όλη του τήν προσω­πικότητα μέσα άπό τις μέρες της φοβερό­τερης φτώχειας, τής νεανικής του ώρίμανσης, ως τίς μέρες τοϋ έρωτα, της φυλα­κής καί του άργοϋ θανάτου όπου τόν κα­ταδίκασε ο φασισμός. Μέσα άπό τίς διη­γήσεις των φίλων καί συντρόφων του, μέ­σα άπό τήν άλληλογραφία του, άναδύεται ενας άγωνιστής, ένας μεγάλος διανοούμε­νος πού ξέρει νά είναι τρυφερός στίς προ­σωπικές του σχέσεις καί νά άγωνίζεται γιά νά κρατηθούν ζωντανά ο νους καί οί αισθήσεις του στήν άπάνθρωπη άπομόνωση τής φυλακής. Διαβάζοντας τίς λεπτομέ­ρειες τής τόσο δύσκολης ζωής του, μπο­ρεί κανείς νά κατανοήσει πιό σωστά τό εργο τοϋ Γκράμσι.

Ό συγγραφέας τοΰ βιβλίου, Τζουζέπε Φιόρι, γεννήθηκε στή Σαρδηνία τό 1923 καί σπούδασε νομικά στό Κάλιαρι. “Εχει γράφει πολυάριθμα βιβλία καί εχει πραγ­ματοποιήσει έρευνες γιά τήν τηλεόραση σέ πολλές ευρωπαϊκές χώρες. ‘Επίσης συνεργάζεται μέ πολλά περιοδικά. Τό βι­βλίο του αύτό θεωρείται σάν ή καλύτερη βιογραφία τοΰ Γκράμσι πού έχει κυκλο­φορήσει μέχρι τώρα.

Βάρος 0.504 kg
Διαστάσεις 14 x 21 cm