Χαρ. Τρικούπη 22, Αθήνα, Τ.Κ. 10679 - Τηλ. 210 3623092, email: info@alfeiosbooks.com

Γεωργίου Παπανδρέου “Πολιτικά Θέματα”

50,00 €

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ελληνικόν Μέλλον Ελληνικός Πολιτισμός Οι δρόμοι του δημιουργού

Συγγραφέας:

Παπανδρέου Γεώργιος

Εκδοτικός οίκος:

Αετός Α.Ε.

Μετάφραση:

Τόπος έκδοσης:

Αθήνα

Έτος έκδοσης:

1941

Σελίδες:

315

ISBN:

Κατάσταση:

ελαφρώς φθαρμένο / παλιό αντίτυπο

Διαθέσιμο

Κωδικός: AB-00015000. Κατηγορία: .
   

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ελληνικόν Μέλλον Ελληνικός Πολιτισμός Οι δρόμοι του δημιουργού Χαιρετισμός προς τον Ελ. Βενιζέλον Εθνική Επέτειος Μεγάλη και μικρά ιδιοκτησία Κοινωνική Νομοθεσία Τα όρια του δημοτικισμού Οι δύο πολιτικοί κόσμοι Η Ευρώπη προ του Πολέμου Μεγάλη Ελλάς Ο Βασιλεύς και το Έθνος Ενώπιον του Στρατοδικείου Δημοκρατία Η δίκη της Λαμίας Η αλήθεια θα ζήσει και θα νικήσει Η Επανάστασις του 1922 Το Δημοκρατικόν πολίτευμα Προς την Ακαδημίαν Το έργον του “Παρνασσού” Προς τους επιθεωρητάς της Λαϊκής Παιδείας Τα ιδανικά της εκπαιδεύσεως Προς το ανώτατον Εκπαιδευτικόν Συμβούλιον Εθνικόν Θέατρον Προς τους λειτουργούς της Μέσης Παιδείας Το Κίνημα της 6ης Μαρτίου 1933 Η απόπειρα της 6ης Ιουνίου 1933 Οι ελευθεροι θεσμοί Η κρίσις του κοινοβουλευτισμού Βενιζέλος Νομιμότης και κίνημα Κατά την σύσκεψιν των φιλελευθέρων Αι “αρεταί” της δικτατορίας Τι κίνημα της 1ης Μαρτίου Το Δημοκρατικόν Κόμμα Το κοινωνικόν πρόγραμμα του Δημ. Κόμματος Προς τον Πρόεδρον της Δημοκρατίας Ενώπιον του Δημοψηφίσματος Πολιτικόν Μνημόσυνον Ελ. Βενιζέλου Κυβέρνησις Μεταξά Η καταψήφησις της Κυβερνήσεως Μεταξά ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ: “Εκδίδοντας τον παρόντα τόμον φρονούμεν ότι παρέχομεν σημαντικήν υπηρεσίαν προς το αναγνωστικόν κοινόν, καθόσον αι εν αυτώ αναδημοσιευόμεναι μελέται και λόγοι του Γεωργίου Παπανδρέου είναι εγκατεσπαρμέναι εις δυσεύρετα περιοδικά και εφημερίδας και θα ήτο δυσχερής δια τον μελετητήν η συγκέντρωσις αυτών. Η δημοσίευσις όλων των σχετικών κειμένων του Γεωργίου Παπανδρέου – από της εποχής των σπουδών αυτού μέχρι του 1936 – Θ’ απήτει πολλούς τόμους, η έκδοσις των οποίων υπό τας σημερινάς συνθήκας θα ήτο αδύνατος. Και όσα όμως περιλαμβάνονται εις τον παρόντα τόμον αρκούν δια να δώσουν το μέτρον της πνευματικής προσωπικότητος του ανδρός, καθώς και των πολιτικών και κοινωνικών αυτού πεποιθήσεων.”

Βάρος 0.535 kg
Διαστάσεις 15 x 22 cm