Χαρ. Τρικούπη 22, Αθήνα, Τ.Κ. 10679 - Τηλ. 210 3623092, email: info@alfeiosbooks.com

Γεώργιος Παπανδρέου η ζωή του (3 τόμοι)

7,00 €

Συγγραφέας:

Συλλογικό έργο

Εκδοτικός οίκος:

Πλανήτης

Μετάφραση:

Τόπος έκδοσης:

Αθήνα

Έτος έκδοσης:

1966

Σελίδες:

576

ISBN:

Κατάσταση:

Πολύ καλή

Διαθέσιμο

Κωδικός: AB-002103850. Κατηγορίες: , .
   

‘Απόπειρα δολοφονίας και τραυματισμός

Στις 6 ‘Ιουλίου 1922, στή Μυτιλήνη, οί μιμιτές των φασιστών του  Μουσολίνι, οί πρωτοφασίστες τής ‘Ελλάδος μέ έμβλημα τήν  «κερασέαν» άπεπειράθησαν νά δολοφονήσουν τόν Γεώργιο Παπανδρέου, μόλις επέστρεψε άπό τή Λαμία όπου είχε ΰπερασπισθή τόν δικαζόμενο ‘Αλέξανδρο Παπαναστασίου. Ό Παπανδρέου διέφυγε  τήν δολοφονία τραυματισθείς.

Φυλακίοεις

Τό 1907, ηγέτης τών φοιτητών, προφυλακίζεται έπΐ 27 ήμέρας  στοϋ «Αβέρωφ», ώς υπεύθυνος τών φοιτητικών άγώνων.

Στρατοδικείο κατεδίκασε σέ φυλάκιση 1’/, έτους τόν Παπανδρέου, τόν ‘Απρίλιο τοϋ 1921, γιά άρθρο του στήν έφημερίδα «Πατρις». Έξέτισε τέσσερις μήνες, μέχρις δτου άκυρώθηκε ή καταδί- 1 κη άπό τό ‘Αναθεωρητικό Δικαστήριο.

Τόν ‘Ιούλιο τοϋ 1925, ό Πάγκαλος έφυλάκισε τόν Παπανδρέου 1 τρεις μήνες σέ αύστηρή άπομόνωση στόν Ναύσταθμο.

Τόν Φεβρουάριο τοϋ 1942, οί Ιταλοί κατακτητές έφυλάκισαν 1 τόν αρχηγό τοϋ Δημοκρατικού Σοσιαλιστικού Κόμματος έπί τρίμηνον στις φυλακές «Αβέρωφ», γιά τήν άντιστασιακή του δρασιηριότητα.

Εξορίες

Τόν Σεπτέμβριο τοϋ 1925, ό δικτάτωρ Πάγκαλος μετά τήν ά- ϊ ποφυλάκισή του άπό τόν Ναύσταθμο, έξώρισε έπί πολλούς μήνες  τόν Γ. Παπανδρέου στή Νάξο.

Τόν ‘Οκτώβριο τοΟ 1935, ό δικτάτωρ-άντιβασιλεύς Γ. Κονδύΐλης, έξώρισε έπί δίμηνον τόν άρχηγό τοϋ «Δημοκρατικοϋ Κόμματος Γ. Παπανδρέου στη Μύκονο.

Τόν Φεβρουάριο τοϋ 1938 ό I. Μεταξάς έξώρισε έπί διετίαν στά Κύθηρα και τήν Άνδρο, τόν άρχηγό τοϋ «Δημοκρατικού Κόμματος» Γ. Παπανδρέου

Βάρος 1.135 kg
Διαστάσεις 11 x 18 cm