ΑλφειόςΓια την ενότητα του κόμματος, για την εδραίωση της λαϊκής εξουσίας, για την ολόπλευρη κοινωνική υποστήριξη του σοσιαλισμού

Τιμή: 7,00 €

SKU: AB-0021121525

Σε απόθεμα: 1

Κατηγορίες Βιβλίου:

 

Περιγραφή Βιβλίου

Ομιλία στην Πολωνική Βουλή, 25 του Γενάρη 1982.

Εισήγηση του ΠΓ στην 7η ολομέλεια της ΚΕ του ΠΕΕΚ, 24 Φλεβάρη 1982

«Τό Πολωνικό Ενοποιημένο Εργατικό Κόμμα είναι υπεύθυνο γιά τήν τύχη τοϋ σοσιαλισμού τόσο μπροστά στήν κοινωνία όσο καί μπροστά στό διεθνές κομμουνιστι­κό και εργατικό κίνημα, μπροστά στις παγκόσμιες δυνάμεις της προόδου».

«Δέν προκάλεσε ό σοσιαλισμός άπογοήτευση στήν Πο­λωνία, άλλά οί έλλείψεις τού σοσιαλισμού. Πρέπει νά άναδημιουργήσουμε τόν ταξικό χαρακτήρα τοϋ κράτους μας, νά στεργιώσουμε τό ρόλο τών έργατών καί άγροτών, πού νά εκφράζεται στίς σύγχρονες οργανώσεις καί νομι­κές μορφές >».

«Σ αύτή τήν ιστορική στιγμή έχουμε μπροστά μας ταυτό­χρονα καί τόν κίνδυνο καί τήν ελπίδα. Πρέπει νά κάνουμε τήν έκλογή».

Χαρακτηριστικά Βιβλίου

  • Διαστάσεις: 14 x 21 cm
  • Βάρος: 0.200 kg