Χαρ. Τρικούπη 22, Αθήνα, Τ.Κ. 10679 - Τηλ. 210 3623092, email: info@alfeiosbooks.com

Δημόσια έργα. Εθνική και κοινοτική νομοθεσία και νομολογία (Α’ τόμος)

28,00 € 20,00 €

Συγγραφέας:

Χατζοπούλου-Τζίκα Αλίκη

Εκδοτικός οίκος:

Παπασωτηρίου

Μετάφραση:

Τόπος έκδοσης:

Αθήνα

Έτος έκδοσης:

2006

Σελίδες:

282

ISBN:

Κατάσταση:

Πολύ καλή

Διαθέσιμο

Κωδικός: AB-0021121651. Κατηγορίες: , .
   

Νομοθετικό πλαίσιο αναθέσεως κατασκευής δημοσίων έργων (ΔΕ)

Πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας για την κατασκευή των ΔΕ

Ειδικές έννοιες και ορισμοί

Τρόποι αναθέσεως της κατασκευής των ΔΕ

Δημόσιος διαγωνισμός (δημοπρασία)

Συστήματα υποβολής προσφορών

Διακήρυξη διαγωνισμού –  κανόνες δημοσιότητας

Ποιοι συμμετέχουν στις δημοπρασίες –  κανόνες συμμετοχής

Διεξαγωγή και έγκριση διαγωνισμών –  κατάθση προσφορών  –  τρόπος  συμμετοχής –  εγγύηση συμμετοχής –  χρόνος ισχύος  προσφορών

Κριτήρια επιλογής

Ειδική προστασία (προσυμβατικό επίπεδο)

Προληπτικός έλεγχος νομιμότητας σχεδίου συμβάσεως ενώπιον του ελεγκτικού συνεδρίου

Εργοληπτικές επιχειρήσεις –  μητρώα

Σύμβαση κατασκευής ΔΕ

Εργολαβικό αντάλαγμ

Υποχρεώσεις και δικαιώματα των συμβαλλομένων

Τροποποιήσεις των όρων της συμβάσεως

Στάδια περατώσεως και παραλαβής του έργου

Υπερημερία του κύριου έργου

Υπερημερία του αναδόχου

Διάλυση της συβάσεως

Έκπτωση του αναδόχου

Ενδική προστασία (συμβατικό στάδιο)

 

Βάρος 0.600 kg
Διαστάσεις 17 x 24 cm