ΑλφειόςΕπιτομές εγγράφων του Βρεταννικού Υπουργείου των Εξωτερικών. Γενική αλληλογραφία / Ελλάς, τόμος Α'

Τιμή: 35,00 €

SKU: AB-0021120539

Σε απόθεμα: 1

Κατηγορίες Βιβλίου: ,

 

Περιγραφή Βιβλίου

Οδηγίες προς Edmund Lyons, 5 Ιανουαρίου -  28  Δεκεμβρίου 1838 ,  5 Ιανουαρίου - 21  Δεκεμβρίου 1839

Εκθέσεις Edmund Lyons, 1 Ιανουαρίου - 21  Απριλίου 1838, 1 Ιανουαρίου - 25 Μαρτίου 1839,   8 Μαϊου - 19 Ιουλίου 1838,  28  Μαρτίου - 6  Απριλίου 1839, 19  Ιουλίου - 30 Αυγούστου 1838, 9 Απριλίου - 19  Μαϊου 1839,  9 Σεπτεμβρίου - 7  Νοεμβρίου 1838 - 3  Ιουλίου - 9 Αυγούστου 1839,  8 Νοεμβρίου - 29  Δεκεμβρίου 1838,  15  Αυγούστου - 31  Δεκεμβρίου 1839

Χαρακτηριστικά Βιβλίου

  • Διαστάσεις: 21 x 28 cm
  • Βάρος: 6.000 kg