ΑλφειόςΗθική και εγκληματικότητα

Τιμή: 24,88 € 15,00 €

SKU: AB-002108158

Σε απόθεμα: 1

Κατηγορίες Βιβλίου: ,

 

Περιγραφή Βιβλίου

Η εγκληματολογική μας γραμματεία εμπλουτίζεται σήμερα, με την έκδοση του πονήματος της Francoise Digneffe, με ένα έργο ιδιαίτερα αξιόλογο που επιχειρεί να ανατέμνει εξόχως ενδιαφέροντα και πάντοτε επίκαιρα ζητήματα του οικείου επιστημονικού χώρου. Σε μια εποχή, κατά την οποία δοκιμάζονται οι ανθρώπινες αξίες σε παγκόσμιο επίπεδο, βιβλία σαν κι αυτό αποκτούν ξεχωριστή χρησιμότητα. Η συγγραφέας κατάφερε να δαμάσει και να αναχωνεύσει ένα πολύ εκτεταμένο υλικό, που αναφέρεται, κυρίως σε ορισμένους από τους πιο βαθείς και εγκρατείς σκαπανείς των Κοινωνικών Επιστημών, συστηματοποιώντας τις θέσεις τους και εντάσσοντάς τες σε μια ενιαία προβληματική. Η προπαιδεία της στη φιλοσοφία και η ιδιαίτερη ενασχόλησή της με θέματα μεθόδου της επέτρεψαν να έχει μια ευρεία οπτική και να συνθέσει και συναιρέσει θέσεις και κατευθύνσεις αντιτιθεμένων προσεγγίσεων, κατασκευάζοντας ένα θεωρητικό πρότυπο που, με τη βοήθεια μιας ιδιάζουσας μεθοδολογικής σκέψης, την διευκόλυνε στην οικοδόμηση μιας νέας ερμηνείας της εγκληματικής συμπεριφοράς, ορίζοντας το υποκείμενο ως κοινωνικό φορέα δράσης. (...)
Πρόλογος
Βιογραφικό-εργογραφικό σημείωμα της Fr. Digneffe
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: Ετερονομία ή αυτονομία της ηθικής συνείδησης: Δύο κώδικες ερμηνείας
Εισαγωγή
Κεφάλαιο Ι: Η οπτική του Durkheim
Κεφάλαιο ΙΙ: Η οπτική του Piaget
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: Προσεγγίσεις της εγκληματικότητας αντιμετωπιζόμενης ως τρόπου διαχείρισης της ζωής μας
Κεφάλαιο ΙΙΙ: Ο De Greeff και η κλινική Εγκληματολογία
Κεφάλαιο ΙV: Η διαχείριση της ζωής μας και η σχέση με τους κανόνες δια μέσου της βιογραφικής προσέγγισης
Γενικά συμπεράσματα
Βιβλιογραφία
Αλφαβητικό ευρετήριο

Χαρακτηριστικά Βιβλίου

  • Διαστάσεις: 14 x 21 cm
  • Βάρος: 0.560 kg