Χαρ. Τρικούπη 22, Αθήνα, Τ.Κ. 10679 - Τηλ. 210 3623092, email: info@alfeiosbooks.com

Η ανάπτυξη των παιδιών. Γνωστική και ψυχοκοινωνική ανάπτυξη κατά τη νηπιακή και μέση παιδική ηλικία

92,60 € 48,00 €

Συγγραφέας:

Cole Michael, Cole R. Sheila

Εκδοτικός οίκος:

Τυπωθήτω, Δαρδανός

Μετάφραση:

Σόλμαν Μαρία

Τόπος έκδοσης:

Αθήνα

Έτος έκδοσης:

2002

Σελίδες:

640

ISBN:

9789608041943

Κατάσταση:

Πολύ καλή (δεμένο, σκληρόδετο)

Διαθέσιμο

Κωδικός: AB-002108162. Κατηγορίες: , .
   

Η ανάπτυξη είναι μια διεργασία που εμπλέκει το παιδί σε ένα δυναμικά μεταλασσόμενο πλαίσιο. Το παρόν βιβλίο είναι το μοναδικό που την περιγράφει τόσο εξαντλητικά και σφαιρικά, από την πρώτη-πρώτη στιγμή της σύλληψης του παιδιού έως και τα πρόθυρα της ενηλικίωσής του, μετατοπίζοντας διαρκώς την οπτική του από το βιολογικό στο κοινωνικό και το ψυχολογικό πεδίο. Οι συγγραφείς του, αντλώντας υλικό από μια εκτενέστατη βιβλιογραφία επί του θέματος αλλά και με καθαρά ερευνητική «δι αυτοψίας» δουλειά σε πολλά μέρη του κόσμου, εστίασαν το ενδιαφέρον τους τόσο στο εκάστοτε πολιτισμικό περιβάλλον όπου γεννιέται και μεγαλώνει ένα παιδί, όσο και στο ρόλο που παίζει η βιολογία στην κατανόηση εκ μέρους μας των ποικίλων θεμάτων που αφορούν την ανθρώπινη ύπαρξη. Οι Michael και Shiela R. Cole, πιστεύοντας ότι «δεν υπάρχει τίποτα πιο πρακτικό από μια καλή θεωρία», παρουσιάζουν κριτικά όλες τις υπάρχουσες θεωρίες για την ανάπτυξη του παιδιού (σε μια προσπάθεια να κατανοήσουν τη βάση των ανταγωνιστικών ερμηνειών τους και, τελικά, υπερβαίνοντας τις διαφορές τους, να δείξουν πώς και πόσο η κάθε θεωρία συμβάλλει στη γενική κατανόηση της ανάπτυξης), καθώς και όλες τις σχετικές έρευνες που επιδιώκουν να υποστηρίξουν ή να αμφισβητήσουν τις παραπάνω θεωρίες. Το Όγδοο Κεφάλαιο του βιβλίου, με το οποίο και ξεκινά ο παρών τόμος, εξετάζει τη φύση της γλώσσας -του μέσου εκείνου που βοηθά τα παιδιά να κατανοήσουν τον κόσμο, να μάθουν τους ρόλους τους, την αποδεκτή συμπεριφορά και τις υπάρχουσες πεποιθήσεις, σχετικά με τον τρόπο που αυτός λειτουργεί – και την εξέλιξή της. Το επόμενο, Ένατο Κεφάλαιο, αναφέρεται στη σκέψη κατά τη νηπιακή ηλικία, συγκρίνοντας τις σημαντικότερες θεωρίες ως προς τη δυνατότητά τους να εξηγήσουν πώς τα μικρά παιδιά μπορούν να συμπεριφέρονται με λογική αυτοκυριαρχία τη μια στιγμή, για να γίνουν την επόμενη ιδιότροπα και εξαρτημένα. Το Δέκατο Κεφάλαιο ασχολείται με την κοινωνική ανάπτυξη και τη διαμόρφωση της προσωπικότητας των μικρών παιδιών, τις ιδέες τους για τον εαυτό τους, τον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται για τους κανόνες ορθής συμπεριφοράς και τις σχέσεις τους με τον κόσμο γύρω τους. Η επίδραση των διαφόρων πλαισίων (οικογένεια, παιδικός σταθμός, νηπιαγωγείο, μέσα μαζικής ενημέρωσης) στην ανάπτυξη των παιδιών, προσχολικής ηλικίας περιγράφεται στο Ενδέκατο Κεφάλαιο. Τα επόμενα τρία κεφάλαια εξετάζουν τη φύση των βιολογικών και γνωστικών επιτευγμάτων των παιδιών μεταξύ 5 και 12 ετών (Κεφάλαιο 12), την επίδραση της σχολικής εκπαίδευσης στην ανάπτυξη (Κεφάλαιο 13) και την αναπτυξιακή σπουδαιότητα των νέων κοινωνικών σχέσεων που εμφανίζονται στη μέση παιδική ηλικία, ιδιαίτερα μεταξύ συνομηλίκων. (Κεφάλαιο 14).

1ος τόμος:

Πρόλογος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ένα παιδί της φύσης;
Η κληρονομιά του Itard
Τα κρίσιμα ερωτήματα της Αναπτυξιακής Ψυχολογίας
Ο Κλάδος της Αναπτυξιακής Ψυχολογίας
Σχετικά με το βιβλίο αυτό και τον τομέα της Αναπτυξιακής Ψυχολογίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ : ΓΟΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Οι νόμοι της κληρονομικότητας
Γονίδια, οργανισμός και περιβάλλον
Μεταλλάξεις και γενετικές ανωμαλίες
Βιολογία και πολιτισμικό περιβάλλον
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΠΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΓΕΝΝΗΣΗ
Οι περίοδοι της προγενετικής ανάπτυξης
Ο αναπτυσσόμενος οργανισμός στο προγενετικό περιβάλλον
Γέννηση : Η πρώτη βιο-κοινωνικό-συμπεριφορική μεταστροφή
Η κατάσταση του νεογέννητου
Η απαρχή της σχέσης γονέα – παιδιού
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΠΡΩΤΗ ΒΡΕΦΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ : ΟΙ ΑΡΧΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Οι πρώτες ικανότητες
Συντονισμός
Μηχανισμοί αναπτυξιακής αλλαγής
Συντονίζοντας τις ξεχωριστές πορείες της ανάπτυξης
Η πρώτη βιο-κοινωνικό-συμπεριφορική μεταστροφή
Συνοπτική παρουσίαση των πρώτων 2,5 μηνών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : ΤΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Βιολογικές αλλαγές
Αντιληπτικο-κινητική ανάπτυξη
Γνωστικές αλλαγές
Μια νέα σχέση με τον κοινωνικό κόσμο
Μια νέα βιο-κοινωνικο-συμπεριφορική μετατόπιση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 : ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
Βιολογική ωρίμανση
Αντιληπτο-κινητικός συντονισμός
Ένας νέος τρόπος σκέψης
Η ανάπτυξη των σχέσεων του παιδιού με τον άνθρωπο που το φροντίζει
Μια νέα αίσθηση του εαυτού
Το τέλος της βρεφικής ηλικίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 : ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΖΩΗ
Οι ευνοϊκότερες συνθήκες για τη βρεφική ανάπτυξη
Οι επιδράσεις του αποχωρισμού
Το ευάλωτο και η ανθεκτικότητα
Ανάκαμψη από την αποστέρηση
Επανεξέταση της σπουδαιότητας της βρεφικής ηλικίας
Βιβλιογραφία
Γλωσσάρι
Ευρετήριο Ονομάτων
Ευρετήριο Φωτογραφιών

Πρόλογος

2ος τόμος:
Εισαγωγή στην ελληνική έκδοση
Βιβλιογραφία Εισαγωγής
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΝΗΠΙΑΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Η ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Προγλωσσική επικοινωνία
Το αίνιγμα της ανάπτυξης της γλώσσας
Τα τέσσερα υποσυστήματα της γλώσσας
Ερμηνείες για την απόκτηση της γλώσσας
Θεμελιώδη στοιχεία της γλωσσικής απόκτησης
Γλώσσα και σκέψη
Επανεξέταση των βασικών αινιγμάτων της απόκτησης της γλώσσας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: Η ΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΝΗΠΙΑΚΗ ΗΛΙΚΙΑ, ΝΗΣΙΔΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ
Η εξήγηση του Piaget για τη γνωστική ανάπτυξη στη νηπιακή ηλικία
Η μελέτη της σκέψης των μικρών παιδιών μετά τον Piaget
Η εφαρμογή των θεωρητικών προσεγγίσεων
Συμβιβάζοντας τις εναλλακτικές προσεγγίσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΝΗΠΙΑΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
Η απόκτηση κοινωνικής και προσωπικής ταυτότητας
Ανάπτυξη της ικανότητας αυτορρύθμισης
Επιθετικότητα και προ-κοινωνική συμπεριφορά
Η ανάπτυξη και η ρύθμιση των συναισθημάτων
Η ένταξη στην κοινωνική ομάδα ως ξεχωριστό άτομο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: ΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗ ΝΗΠΙΑΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
Η οικογένεια ως πλαίσιο ανάπτυξης
Τα μέσα ενημέρωσης συνδέουν την κοινότητα με το σπίτι
Το μικρό παιδί στην κοινότητα
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΜΕΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
Η αντιμετώπιση της αυξημένης ελευθερίας και ευθύνης
Βιολογική ανάπτυξη
Μια νέα ποιότητα σκέψης;
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
Τα πλαίσια μέσα στα οποία διδάσκονται οι δεξιότητες
Η ιστορική ανάπτυξη της γνώσης γραφής και ανάγνωσης και της σχολικής εκπαίδευσης
Ανάπτυξη και ακαδημαϊκές δεξιότητες
Οι γνωστικές συνέπειες της σχολικής εκπαίδευσης
Καταλληλότητα για το σχολείο
Το σχολείο και η κοινότητα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14: Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
Παιχνίδια και κανονισμοί της ομάδας
Κανόνες συμπεριφοράς
Οι σχέσεις με άλλα παιδιά
Αλλαγές στις σχέσεις με τους γονείς
Μια νέα αίσθηση του εαυτού
Επανεξέταση της μέσης παιδικής ηλικίας
Βιβλιογραφία
Γλωσσάρι
Ευρετήριο Ονομάτων
Ευρετήριο Φωτογραφιών
Βιογραφικά
Βάρος 2.880 kg
Διαστάσεις 17 x 24 cm