Χαρ. Τρικούπη 22, Αθήνα, Τ.Κ. 10679 - Τηλ. 210 3623092, email: info@alfeiosbooks.com

Η ανθρωπολογία του Μιχαήλ Ψελλού

20,00 €

Είναι Πασιφανές ότι δια πάσαν εποχήν και εν προκειμένω δια τον Μιχαήλ Ψελλόν, το ανθρωπολογικόν ζήτημα απετ

Συγγραφέας:

Καραχάλιος Γεώργιος Α.. Πρωτοπρεσβύτερος

Εκδοτικός οίκος:

Σύλλογος Προς Διάδοση Ωφέλιμων Βιβλίων

Μετάφραση:

Τόπος έκδοσης:

Έτος έκδοσης:

2008

Σελίδες:

358

ISBN:

960-8351-38-7

Κατάσταση:

άριστη

Κωδικός: AB-00010870. Κατηγορία: .
   

Είναι Πασιφανές ότι δια πάσαν εποχήν και εν προκειμένω δια τον Μιχαήλ Ψελλόν, το ανθρωπολογικόν ζήτημα απετέλει εν εκ των πλέον φλεγόντων θεμάτων, αν μη το πλέον κεντρικόν. Δεν πρέπει επομένως να μας εκπλήττη το γεγονός ότι το θέμα αυτό αποσχόλησε τον Μιχαήλ Ψελλόν καθ’ολην την πολυειδή και μακράν αυτού σταδιοδρομίαν. Ο Ψελλός, φύσει “πολιτικόν ζώον”, πειράται της εκ νέου “ουσιοποίησιν” της ανθρωπίνης υποστάσεως και δια ταύτης ορίζει, ουχί καινώς αλλά καινώ τρόπω, το “απώτατον” τέλος του ανθρωπίνου βίου. Την λύσιν του μεγάλου τούτου προβλήματος ενδιαστέλλεται εν τη πνευματική συζυγία των δύο μεγάλων πηγών, της τε ελληνικής σκέψεως και της χριστιανικής αποκαλύψεως. Βαθύνους στοχαστής, διαβλέπει εν μεν τη ελληνική γραμματεία την ορθήν σκιαγραφίαν και την υποτυπώδη μορφήν του ζητουμένου, ενώ εν τω χριστιανικώ δόγματι, το πλήρωμα και τελείωσιν αυτού. Δια τον Μιχαήλ Ψελλόν ο ελληνικός “λόγος” μετουσιούμενος λαμβάνει σάρκα και οστά μόνον εν τη χριστιανική διδασκαλία. Ιδού ο όθεν και η αρμονική μετουσίωσις του ζητούμενου.

Βάρος 0.644 kg
Διαστάσεις 17 x 24 cm