ΑλφειόςΗ ζωή μαθητικής κοινότητος

Τιμή: 16,00 €

SKU: AB-00204220

Κατηγορίες Βιβλίου:

 

Περίληψη Βιβλίου

Η καλώς νοουμένη αυτοδιοίκησις εισάγεται ολίγον κατ' ολίγον και αφού προηγηθή επί μακρόν χρόνον εθισμός είς

Περιγραφή Βιβλίου

Η καλώς νοουμένη αυτοδιοίκησις εισάγεται ολίγον κατ' ολίγον και αφού προηγηθή επί μακρόν χρόνον εθισμός είς βαθμιαίαν, μη συνειδητήν αυτονομίαν. Πολλάκις δηλαδή αναθέτομεν, τυχούσηςευκαιρίας, την εκτέλεσιν έργου τινός είς την τάξιν, η οποία οφειλεί με την ιδικήν μας βοήθειαν να εξευρίσκη τα μέσα και τον τρόπον της εκτελέσεως και να προβαίνη εις αυτήν. [...] (από τον πρόλογο του βιβλίου)

Χαρακτηριστικά Βιβλίου

  • Διαστάσεις: 15 x 23 cm
  • Βάρος: 0.113 kg