Χαρ. Τρικούπη 22, Αθήνα, Τ.Κ. 10679 - Τηλ. 210 3623092, email: info@alfeiosbooks.com

Η κρίση εξουσίας

20,00 €

Από το “θρίαμβο” της δημοκρατίας στο ιουλιανό πραξικόπημα.

Συγγραφέας:

Ηλιού Ηλίας

Εκδοτικός οίκος:

Θεμέλιο

Μετάφραση:

Τόπος έκδοσης:

Αθήνα

Έτος έκδοσης:

1966

Σελίδες:

346

ISBN:

Κατάσταση:

καλή

Διαθέσιμο

Κωδικός: AB-00029030. Κατηγορία: .
   

Από το “θρίαμβο” της δημοκρατίας στο ιουλιανό πραξικόπημα.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος

Που βρισκόμαστε, που βαδίζουμε, τί προτείνουμε

‘Αποσπάσματα από έκτεταμένη ανάλυση της πο­λιτικής καταστάσεως αμέσως μετά τη δολοφονία Λαμπράκη και τήν πτώση της Κυβερνήσεως Κα­ραμανλή

Ή κατηγορηματική προσταγή τοϋ λαοϋ

‘Απάντηση στις προγραμματικές δηλώσεις τής πρώτης κυβερνήσεως Γ. Παπανδρέου (αποσπά­σματα)

Όχι ήμίμετρα

‘Απάντηση στις προγραμματικές δηλώσεις τής δεύτερης κυβερνήσεως Γ. Παπανδρέου (άποσπά- σματα)

Μηρυκασμός τοϋ παρελθόντος

Κλείσιμο στή συζήτηση έπϊ τών προγραμματι­κών δηλώσεων τής δεύτερης κυβερνήσεως Γ. Πα­πανδρέου

Ό Πιουριφόι βρυκολάκιασε

‘Αγόρευση στή Βουλή, στο θέμα τοϋ εξαναγκα­σμού σέ παραίτηση τοϋ υπουργού άναπληρωτού τοϋ Συντονισμού κ. Ά. Παπανδρέου (αποσπάσματα)

Ή αύλική καμαρίλα

Ποιός έπί τέλους κυβέρνα;

‘Αγόρευση στή Βουλή γιά τό νομοσχέδιο περί «θωρακίσεως» τής βασιλομήτορος Φρειδερίκης (αποσπάσματα)

Ό «κομμουνιστικός κίνδυνος»                                                             74

‘Αγόρευση στή Βουλή έπί σχετικής έπερωτήσεως τής ΕΡΕ (αποσπάσματα)

Ό ενταφιασμός τοϋ ήθικοϋ καθαρμού                                                 95

‘Αγόρευση στή Βουλή σχετικά μέ τήν πρόταση παραπομπής υπουργών τής ΕΡΕ γιά τά σκάνδαλα τής ΔΕΗ

Ή κυβέρνηση τής Ενώσεως Κέντρου περιορίζει τά

πολιτικά δικαιώματα τής εργατικής τάξης                            123

Όργανο τοϋ “Εθνους, ναί—τιμάριο οποιουδήποτε, δχι! 147

Ή κρίση έξουσίας: Ποιος κυβέρνα αυτόν τον τόπο; 155

‘Αγόρευση στή Βουλή έπι προτάσεως έμπιστοσύ- νης τής κυβερνήσεως Παπανδρέου (άποσπάσματα)

Γύρω από τρεις νομικοπολιτικές διατριβές                                     180

Περί «πεζοδρομίου» και «όχλοκρατίας»                                          187

«Σύ εΐπας»                                                                                             205

‘Απάντηση στις προγραμματικές δηλώσεις τής «κυβερνήσεως» Τσιριμώκου (άποσπάσματα)

Προδιαγραφή πορείας                                                                        242

‘Απάντηση στις προγραμματικές δηλώσεις τής «κυβερνήσεως» Στεφανοπούλου (άποσπάσματα)

Ό άντικομμουνισμός                                                                           274

Διάλεξη στό θέατρο «Άμιράλ», 29 Νοεμβρίου 1965

Ή δημοκρατική διέξοδος (ό πεντάλογος τής ΕΔΑ) 303

Λόγος σέ πανδημοκρατική συγκέντρωση τοϋ λαού τής Θεσσαλονίκης στϊς 16 Φεβρουαρίου 1966, στήν πλατεία ‘Αριστοτέλους, μέ τήν εύκαιρία τής συμπληρώσεως δύο χρόνων άπό τήν έκλογική δημοκρατική νίκη τής 16 Φεβρουαρίου 1964

‘Υποτέλεια, Κυπριακό και άστυνομικό κράτος                               318

‘Αγόρευση στή Βουλή έπϊ προτάσεως μομφής τής «κυβερνήσεως» Στεφανοπούλου (άποσπάσματα). Πρακτικά τής Βουλής τής 22 ‘Απριλίου 1966

Βάρος 0.434 kg
Διαστάσεις 17 x 14 cm