Χαρ. Τρικούπη 22, Αθήνα, Τ.Κ. 10679 - Τηλ. 210 3623092, email: info@alfeiosbooks.com

Θεωρητικόν μέγα της μουσικής, Χρύσανθου του εκ Μαδύτων. Το ανέκδοτο αυτόγραφο του 1816. Το έντυπο του 1832

30,00 €

Συγγραφέας:

Κωνσταντίνου Ν. Γεώργιος

Εκδοτικός οίκος:

Ι.Μ. Βατοπαιδίου

Μετάφραση:

Τόπος έκδοσης:

Άγιον Όρος

Έτος έκδοσης:

2007

Σελίδες:

690

ISBN:

9789607735379

Κατάσταση:

Πολύ καλή (σκληρόδετο με κουβερτούρα)

Διαθέσιμο

Κωδικός: AB-0021122377. Κατηγορίες: , .
   
Η νέα μέθοδος της εκκλησιαστικής μουσικής την οποία επινόησαν οι Τρεις Διδάσκαλοι (1814) θεμελιώθηκε θεωρητικά με το σύγγραμμα του Αρχιμανδρίτου Χρυσάνθου Μαδυτινού, “Θεωρητικόν Μέγα της Μουσικής”. Μέχρι σήμερα γνωρίζαμε το έργο από την έκδοση που επιμελήθηκε ο Παναγιώτης Πελοπίδης, μαθητής των Τριών Διδασκάλων (Τεργέστη 1832), ενώ παρέμενε άγνωστο στο ευρύ κοινό το μοναδικό, εξ όσων γνωρίζουμε, αυτόγραφο του Χρυσάνθου (Βιβλιοθήκη Δημητσάνας, κωδ. 18, έτος 1816).
Η αξία της προκειμένης εκδόσεως έγκειται τόσο στην ιστορικής σημασίας παρουσίαση στο κοινό του ανεκδότου αυτογράφου του Χρυσάνθου (1816) όσο και στον παραλληλισμό του με την έντυπη έκδοση (1832), από τον οποίο εξάγονται πολύτιμα συμπεράσματα για την καλύτερη κατανόηση της εκκλησιαστικής μουσικής.

Πατριαρχική Ευλογία
της Α. Θ. Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου
κ.κ. Βαρθολομαίου
Πρόλογος
του Καθηγουμένου της Ι. Μ. Μ. Βατοπαιδίου κ. Εφραίμ
Αντί Προλόγου
του Άρχοντος Πρωτοψάλτου Λυκούργου Αγγελόπουλου
Εισαγωγή
του Γεωργίου Κωνσταντίνου
Βιογραφία Χρυσάνθου
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ
Αφήγησις προεισοδιώδης περί αρχής και προόδου της Μουσικής
-Μουσικοί της Παλαιάς Διαθήκης μέχρι τον Σολομώντα
-Αρχαίοι έλληνες μουσικοί
-Εκκλησιαστικοί μουσικοί
-Αλφαβητικός κατάλογος ποιητών, μελωδών και διδασκάλων της εκκλησιαστικής μουσικής
-Συγγράμματα της εκκλησιαστικής μουσικής
-Περί χαρακτήρων της εκκλησιαστικής μουσικής
-Παραλλαγή, Μετροφωνία, Μέλος
-Περί των πρωτοψαλτών της Αγιωτάτης Μεγάλης Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως 18ου και 19ου αι.
Πώς προσιτέον τη Μουσική
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΝ
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
1. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΥΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟΥ
ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΩΤΟΥ
Α’ Πώς ορίζεται και διαιρείται η Μουσική
Β’ Περί φθόγγων
Γ’ Περί χαρακτήρων των φθόγγων
Δ’ Περί συνδέσεως των χαρακτήρων
Ε’ Περί Παραλλαγής του Διατονικού Γένους
ς’ Περί Διαστημάτων
Ζ’ Περί Συστημάτων
Η’ Περί Συμφωνιών
Θ’ Περί της κατατομής του Κανόνος
Ι’ Περί του Τροχού των Εκκλησιαστικών
ΙΑ’ Περί χρήσεως των φθόγγων του Τροχού
ΙΒ’ Περί των ιδιωμάτων των φθόγγων του Τροχού
ΙΓ’ Κατατομή του Κανόνος κατά τον Τροχόν
ΙΔ’ Περί Τριφωνίας
ΙΕ’ Κατατομή του Κανόνος κατά την Τριφωνίαν
ις’ Περί Μαρτυριών
ΒΙΒΛΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ
Α’ Περί της εν μελωδία Ποιότητος
Β’ Περί Υποστάσεων
Γ’ Περί των αχρόνων Υποστάσεων
Δ’ Περί διαφοράς εκδοχής των φθόγγων των χαρακτήρων
ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΙΤΟΥ
Α’ Περί Γένους
Β’ Περί ημίτονων
Γ’ Περί της εν φθόγγοις διαφοράς
Δ’ Περί γένους Χρωματικού
Ε’ Περί φθόγγων του Χρωματικού γένους
ς’ Περί Παραλλαγής του Χρωματικού γένους
Ζ’ Περί του Εναρμονίου γένους
Η’ Περί Χροών
Θ’ Πόσαι καθ’ ημάς αι δυναταί Χρόαι
ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΥ
Α’ Περί ήχου
Β’ Περί των οκτώ ήχων κατά Βρυέννιον
Γ’ Περί των οκτώ ήχων κατά τους ψαλμωδούς
Δ’ Ιδιώματα των οκτώ ήχων
Ε’ Περί του Πρώτου ήχου και του Πλαγίου του Πρώτου
ς’ Περί των ήχων Δευτέρου και Πλαγίου του Δευτέρου
Ζ’ Περί των ήχων Τρίτου και Βαρέος
Η’ Περί των ήχων Τετάρτου και Πλαγίου του Τετάρτου
Θ’ Περί Φθορών
2. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΜΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΑΥΤΟΓΡΑΦΟ
ΒΙΒΛΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ
Ε’ Περί ‘Ρυθμού
ΣΤ’ Περί Χρόνων
Ζ’ Περί Ποδών
Η’ Περί Μέτρων
Θ’ Περί ‘Ρυθμών
Ι’ Παρακαταλογή των Οθωμανικών ρυθμών
ΙΑ’ Περί εμφάσεως ρυθμικής
ΙΒ’ Περί τρόπων των ρυθμών
ΙΓ’ Περί Μεταβολής εν ρυθμοίς
ΙΔ’ Περί ‘Ρυθμοποιΐας
ΙΕ’ Περί Χειρονομίας
ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΥ
Α’ Περί Απηχημάτων
ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΕΜΠΤΟΥ
Α’ Περί Μελοποιΐας
Β’ Πώς εμελίζοντο αι Ψαλμωδίαι
Γ’ Τωρινός τρόπος του μελίζειν
Δ’ Περί Μουσικών Οργάνων
Ε’ Διαθέσεις των ακροωμένων της Μουσικής
ΣΤ’ Χρήσις της Μουσικής
Ζ’ Περί Αρμονίας
3. ΕΠΙΛΟΙΠΑ ΑΥΤΟΓΡΑΦΟΥ
Ερωταποκρίσεις
4. ΕΠΙΛΟΙΠΑ ΕΝΤΥΠΟΥ
Προμετωπίδα
Πρόλογος Παναγιώτου Πελοπίδου
Πίναξ περιεχομένων
Κατάλογος συνδρομητών
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ
α. Η χειρόγραφη και η έντυπη παράσταση των χαρακτήρων της Ψαλτικής στη Νέα Μέθοδο
β. Οι χαρακτήρες διαίρεσης του χρόνου
γ. Ήχοι και κλάδοι αυτών
δ. Το χρωματικό γένος
ε. Το Τρομικόν μετά την καθιέρωση της Νέας Μεθόδου (1815)
Summary
ΕΥΡΕΤΗΡΙΑΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
Α’ Κυρίων ονομάτων
Β’ Παραγράφων του εντύπου Μεγάλου Θεωρητικού

Βάρος 3.500 kg
Διαστάσεις 17 x 24 cm