Χαρ. Τρικούπη 22, Αθήνα, Τ.Κ. 10679 - Τηλ. 210 3623092, email: info@alfeiosbooks.com

Ιστορία της Κρήτης

120,00 €

Συγγραφέας:

Ψιλάκης Βασίλης

Εκδοτικός οίκος:

Μινώταυρος

Μετάφραση:

Τόπος έκδοσης:

Αθήνα

Έτος έκδοσης:

Σελίδες:

2400

ISBN:

Κατάσταση:

Πολύ καλή

Διαθέσιμο

Κωδικός: ΑΒ-002104939. Κατηγορία: .
   

Τέσσερις δεμένοι τόμοι

Τόμος Α.
ΑΠΟ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΑΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΙΓ’ ΑΙΩΝΟΣ
Η μέχρι τούδε αναδημιουργική διαμόρφωσις επί του ελλαδασιατικού χώρου. Νησοποίησις της Κρήτης. Οι πρώτοι άνθρωποι του νεοδημιουργήτου χώρου
Οι πρώτοι κάτοικοι της Κρήτης
Οι Δωριείς
Προμινωική Κρήτη. Ο πανάρχαιος μέσα εις τον ελληνικόν χώρον πολιτισμός της
Μίνως
Κατάστασις της Κρήτης μετά τον Μίνωα
Η Κρήτη μετά τα Τρωικά […] Τόμος Β.
Πολιτειακή κατάστασις κατά την ιστορικήν δηλαδή την δωρικήν περίοδον, ανταγωνισμοί και εμφύλιοι διενέξεις
Συγκρητισμός, σχέσεις της Κρήτης προς την Ρώμην και υποταγή της νήσου εις αυτήν
Επίλογος εις την ιστορίαν της ελευθέρας και ανεξαρτήτου Κρήτης
Τα μετά την υποταγήν της Κρήτης εις τους Ρωμαίους
Η Κρήτη υπό τους Βυζαντινούς μέχρι της καταλήψέως της από τους Ενετούς
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ εις τα περί Καλών Τεχνών του ΣΤ’ κεφαλαίου […] Τόμος Γ.
Η ΚΡΗΤΗ ΥΠΟ ΤΗ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΝ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΝ
Εγκατάστασις των Οθωμανών εις την νήσον πολιτικώς και κοινωνικώς
Φορολογικόν σύστημα
Τα μετά την κατάκτησιν
Η επανάστασις του Δασκαλογιάννη από την Ανώπολιν των Σφακίων
Καταστροφή του Πύργου και του περιβοήτου τιμαριούχου κυρίου του Ιβραΐμ Αληδάκη
Κατάστασις της Κρήτης μετά τα γεγονότα του Δασκαλογιάννη και Αληδάκη μέχρι της Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821 […] Τόμος Δ.
Ο Δεύτερος Κλεφτοπόλεμος
Ο Γ’ κλεφτοπόλεμος και τα πειρατικά γεγονότα της Γραμβούσης μέχρι της αφίξεως του Χατζή Μιχάλη
Ζ’ έτος της Επαναστάσεως εις Κρήτην. Εκστρατεία Χατζή – Μιχάλη και Ιωάννου Χάλη
Όγδοον έτος της Κρητικής Επαναστάσεως
Έτος Θ’ της επαναστάσεως εις Κρήτην. Ο Ν. Ρενιέρης και τα κατά την αρμοστείαν του γεγονότα
Η επιβληθείσα ανακωχή – Τα κατ’ αυτήν και μετ’ αυτήν γεγονότα […]

Βάρος 6.120 kg
Διαστάσεις 21 x 29 cm