ΑλφειόςΚοινωνική δικαιοσύνη και αναπηρία. Κοινωνιολογικές, φιλοσοφικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις

Τιμή: 15,90 € 14,31 €

SKU: AB-0021121318

Σε απόθεμα: 4

Κατηγορίες Βιβλίου: ,

 

Περιγραφή Βιβλίου

Η παρούσα θεωρητική μελέτη εστιάζει κριτικά στο φαινόμενο της αναπηρίας. Δομικά διαρθρώνεται σε τρία κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται, αντιπαραβάλλονται και αξιολογούνται τα μοντέλα της αναπηρίας, στο δεύτερο οριοθετείται και αναλύεται η κοινωνική δικαιοσύνη και στο τρίτο αποτυπώνεται η σχέση αναπηρίας και κοινωνικής δικαιοσύνης.

Εισαγωγικά
Κοινωνιολογία της αναπηρίας: από το ιατρικό στο κοινωνικό μοντέλο
Εισαγωγή
Το ιατρικό μοντέλο (medical model) αναπηρίας
Το κοινωνικό μοντέλο (social model) αναπηρίας
Κριτική - Συμπεράσματα
Κοινωνική δικαιοσύνη
Η κοινωνική δικαιοσύνη στην αρχαία ελληνική σκέψη
Η κοινωνική δικαιοσύνη στη νεότερη περίοδο
Συμπεράσματα
Κοινωνική δικαιοσύνη και αναπηρία
Εισαγωγή
Η αναπηρία στην αρχαία Ελλάδα υπό το πρίσμα της κοινωνικής δικαιοσύνης
Αναπηρία και κοινωνική δικαιοσύνη στη σύγχρονη περίοδο
Συμπεράσματα
Επιλογικά
Βιβλιογραφία

Χαρακτηριστικά Βιβλίου

  • Διαστάσεις: 14 x 21 cm
  • Βάρος: 0.500 kg