Χαρ. Τρικούπη 22, Αθήνα, Τ.Κ. 10679 - Τηλ. 210 3623092, email: info@alfeiosbooks.com

Μέγα λεξικό της ελληνικής γλώσσας

100,00 €

Τέσσερις τόμοι

Συγγραφέας:

Liddell Henry G. - Scott Robert

Εκδοτικός οίκος:

Ι. Σιδέρης

Μετάφραση:

Μόσχος Π. Ξενοφώντας, Κωνσταντινίδης Μιχαήλ

Τόπος έκδοσης:

Αθήνα

Έτος έκδοσης:

Σελίδες:

4.014

ISBN:

Κατάσταση:

Πολύ καλή

Διαθέσιμο

Κωδικός: AB-00041560. Κατηγορίες: , .
   

Τέσσερις τόμοι

Το μέγα τούτο ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ συνταχθέν εν τη Αγγλική γλώσση επί τη βάσει του Ελληνογερμανικού Λεξικού του έγκριτου Γερμανού φιλολόγου Φραγκίσκου Πασσοβίου, εξεδόθη το πρώτον κατά το έτος 1848 εν Οξωνία και έτυχε τοσούτον μεγάλης υποδοχής εν Αγγλία, ώστε εντός ολίγων ετών εγένετο και δύο άλλαι αυτού εκδόσεις. Εις τας τρεις πρώτας εκδόσεις έφερεν έτι το όνομα του Πασσοβίου, αλλά εις την τέταρτην, ήτις εγένετο κατά το έτος 1855, παρελείφθη τούτο πλέον, διότι ως εκ των πολλών προσθηκών και της εντελούς αυτούς αλλοιώσεως κατέστη σχεδόν νέον έργον, και ως εκ τούτου έκτοτε φέρει το σημερινόν αυτού όνομα. Οι ακάματοι αυτού συντάκται Henry G. Liddell και Robert Scott φιλοπόνως παρακολουθήσαντες τας εν τω ευρυτάτω της φιλολογίας πεδίω επιστημονικάς προόδους και αεί σταχυολογούντες παν ό,τι χρήσιμον και δόκιμον προς συμπλήρωσιν του έργου εκ των αρίστων νέων εκδόσεων των Ελλήνων ποιητών και πεζογράφων και εκ των φιλολογικών πραγματειών των δοκιμωμάτων φιλολόγων του παρελθόντος αιώνος, ηδυνήθησαν να καταστήσωσι το πολύτιμον τούτο φιλοπόνημα ως οίον τε άριστον και τελειότατον πάντων των νυν υπαρχόντων Ελληνικών Λεξικών εν άπασαις ταις γλώσσαις των πεφωτισμένων εθνών της Ευρώπης, παρ’ οις η σπουδή της Ελληνικής γλώσσης και φιλολογίας θεωρείται απαραίτητος προς ανύψωσιν και ανάπτυξιν της ανθρώπινης διανοίας. (…)
Περιλαμβάνει 4 τόμους λεξικό, 1 τόμο με ρήματα, 1 τόμο συμπλήρωμα του λεξικού. Πρόκειται για φωτοτυπημένη έκδοση.

Βάρος 5.520 kg
Διαστάσεις 25 x 21 cm