Χαρ. Τρικούπη 22, Αθήνα, Τ.Κ. 10679 - Τηλ. 210 3623092, email: info@alfeiosbooks.com

Νεύσις # 2

12,00 €

Συγγραφέας:

Συλλογικό έργο

Εκδοτικός οίκος:

Νεφέλη

Μετάφραση:

Τόπος έκδοσης:

Αθήνα

Έτος έκδοσης:

1995

Σελίδες:

172

ISBN:

Κατάσταση:

Πολύ καλή

Διαθέσιμο

Κωδικός: AB-002106984. Κατηγορίες: , .
   

DIANE PAUL και ΚΩΣΤΑΣ ΚΡΙΜΠΑΣ: Για τον Ni­kolai Timofeeff-Ressovsky

ΚΩΣΤΑΣ I. ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ και ΓΙΩΡΓΟΣ Π. ΣΤΑΜΟΥ: Από τη «στρατηγική» σκέψη στη διατύπωση μοντέλων στρατηγικών βιολογικού κύκλου στην Οικολογία.Το μοντέλο «r-Κ επιλο­γής»

MARY TILES: Ο Gaston Bachelardκαι η αναλυτική παράδοση της φιλοσοφίας της επιστήμης (μετάφραση: Σπύρος Παπαχαρίσης)

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ: Ζακ Ντερριντά: Η πο­λιτική σημασία του θεωρήματος του Γκέντελ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΙΝΤΗ: Το σκοτεινό αντικείμενο της ι­στορίας

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΜΑΚΡΙΔΗΣ: Η υποδοχή του αερό­στατου στην προεπαναστατική Ελλάδα: ε­ντυπώσεις και αντιδράσεις

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Κ. ΔΕΜΗΣ: Μαθηματικά και φιλοσο­φία στον Νικόμαχο Γερασηνό

IN MEMORIAM

ΠΕΤΡΟΣ Α. ΓΕΜΤΟΣ: Karl Popper

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ: Πωλ Φεγεράμπεντ

Ενημερωση

MICHEL ANDRE: Μια νέα διάσταση για την Ευ­ρώπη της Επιστήμης (μετάφραση: Τάσος Τσιαντούλας)

βιβλιοκριτικές

ΓΚΕΟΡΓΚ ΙΓΚΕΡΣ: Νέες κατευθύνσεις στην ευρω­παϊκή ιστοριογραφία (Κ. ΚΡΙΜΠΑΣ)

ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΡΑ: Οι θετικές επιστήμες στον ελληνι­κό χώρο (15ος-19ος αιώνας) (Γ. ΒΛΑΧΑΚΗΣ) 163 GRAHAM FLEGG (επιμέλεια): Numbers through

the Ages (Γ. ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗΣ)

SUMMARIES

Βάρος 0.300 kg
Διαστάσεις 17 x 24 cm