Χαρ. Τρικούπη 22, Αθήνα, Τ.Κ. 10679 - Τηλ. 210 3623092, email: info@alfeiosbooks.com

Παιδομάζωμα

20,00 €

Συγγραφέας:

Συλλογικό έργο

Εκδοτικός οίκος:

Νέος Κόσμος

Μετάφραση:

Τόπος έκδοσης:

Αθήνα

Έτος έκδοσης:

Σελίδες:

127

ISBN:

Κατάσταση:

Πολύ καλή

Εξαντλήθηκε

Κωδικός: Ab-002103564. Κατηγορίες: , , , , . Ετικέτα: .
   
  • Τό βιβλίο «ΠΑΙΔΟΜΑΖΩΜΑ» τυπώθηκε σέ 1000 (χίλια) αριθμημένα άντίτυπα.
  • Γιά κάθε μεμονωμένο ή ομαδικό έγκλημα των συμμοριτών τοΰ Κ.Κ.Ε. συγκεντρώθηκαν μέ επι­μονή όλα τά στοιχεία που διέθεταν ή μπορούσαν νά έξεύρουν οι συγγενείς τών θυμάτων.

Κάθε νέο στοιχείο, έγγραφο ή φωτογραφία που θά έξευρεθή άργότερα, θά παρουσιάζεται στό τέ­λος κάθε νέου Τόμου καί θά γίνεται σχετική ΰπόμνησις.

  • “Ολα τά γεγονότα καί τά στοιχεία που παρατί­θενται στους Τόμους «ΠΑΙΔΟΜΑΖΩΜΑ» είναι άπολυτως άκριβή καί έχει γίνει έξακρίβωσις καί λεπτομερής έλεγχος. ‘Οποιαδήποτε άποκατάστασις τυχόν λάθους θά γίνεται μόνον σέ περίπτωσι θεμελιωμένης άποδείξεως ή κατόπιν έκδόσεως δικαστικής άποφάσεως.

0 Εκδότης

Βάρος 0.484 kg
Διαστάσεις 22 x 31 cm