Χαρ. Τρικούπη 22, Αθήνα, Τ.Κ. 10679 - Τηλ. 210 3623092, email: info@alfeiosbooks.com

Παυσανίας Μεσσηνιακά

12,00 €

Συγγραφέας:

Κορδάτος Γιάννης

Εκδοτικός οίκος:

Ζαχαρόπουλος

Μετάφραση:

Τόπος έκδοσης:

Αθήνα

Έτος έκδοσης:

Σελίδες:

147

ISBN:

Κατάσταση:

Πολύ καλή

Διαθέσιμο

Κωδικός: AB-002103762. Κατηγορία: .
   

Τά “Μεσσηνιακά” τοϋ Παυσανία έχουν ιδιαίτερη ά­ξια γιά τον ιστορικό και μελετητή της ιστορίας της Πελοποννήσου, όχι γιατί μας περιγράφουν τις θαυ­μαστές άρχαιότητες που ειδε ό Παυσανίας στή Μεσ­σηνία, άλλα γιατί μάς παρέχουν άξιόλογο ιστορικό και εθνογραφικό ύλικό, που όχι μόνο άναφέρεται στήν άρχαία ιστορία τής Μεσσηνίας, άλλά και συ­μπληρώνει σε πολλά σημεία τήν άρχαία ιστορία τής Σπάρτης, γιατί μάς δίνει πληροφορίες που παρέλειψε στά “Λακωνικά” του.

“Αλλωστε ό ιστορικός τής άρχαίας έλληνικής ιστο­ρίας, άπό τόν Παυσανία έχει ν’ άντλήσει πολλές πλη­ροφορίες και μαρτυρίες, γιά τους θρησκευτικούς, πολιτικούς και κοινωνικούς θεσμούς των λαών τής Πελοποννήσου κατά τήν πρώτη περίοδο τής έλλη­νικής ιστορίας.

Βάρος 0.789 kg
Διαστάσεις 12 x 18 cm