Χαρ. Τρικούπη 22, Αθήνα, Τ.Κ. 10679 - Τηλ. 210 3623092, email: info@alfeiosbooks.com

Χάθα Γιόγκα φυσική και ψυχική ισορροπία

8,00 €

Συγγραφέας:

Kerneiz C.

Εκδοτικός οίκος:

Ελικών

Μετάφραση:

Μαράντος Σ.

Τόπος έκδοσης:

Αθήνα

Έτος έκδοσης:

Σελίδες:

128

ISBN:

Κατάσταση:

Πολύ καλή

Διαθέσιμο

Κωδικός: AB-002105091. Κατηγορία: . Ετικέτα: .
   

ΧΑΘΑ ΓΙΟΓΚΑ

Μεταξύ τών διαφόρων θεωριών πού άποβλέπουν στήν ήθική και ψυχική βελτίωση του άνθρωπου, άσφαλώς ή Χάθα Γιόγκα κατέχει τήν πρώτη θέση, γιατί είναι δνα τέλειο σύστημα φυσικής και ψυ­χικής Ισορροπίας. Βασισμένη στήν πείρα και τις γνώσεις αιώ­νων και συστηματοποιημένη άπό άνθρώπους μέ βαθύτατη έμπειρία τών άνθρώπινων προβλημάτων, ή Χάθα Γιόγκα περιλαμβάνει μιά σειρά άσκήσεων πού χωρίς κόπο, άβίαστα, άνεβάζουν τόν άνθρω­πο στις ύψηλές περιοχές τοΰ ώραίου και τοΰ καλού. Κι είναι βέβαιο πώς ό άναγνώστης θά ώφεληθεί άπό τή μελέτη τής Χάθα Γιόγκα.

Βάρος 0.050 kg
Διαστάσεις 12 x 20 cm