Χαρ. Τρικούπη 22, Αθήνα, Τ.Κ. 10679 - Τηλ. 210 3623092, email: info@alfeiosbooks.com

Ovtave et Melpo

50,00 €

Συγγραφέας:

Merlier Melanges

Εκδοτικός οίκος:

Institut Francais D'athenes

Μετάφραση:

Τόπος έκδοσης:

Αθήνα

Έτος έκδοσης:

1956

Σελίδες:

ISBN:

Κατάσταση:

Καλή

Διαθέσιμο

Κωδικός: AB-002104560. Κατηγορίες: , , , , , .
   

TABLE DES MATIERES

CARRIERS (Marcel): Une contribution de marque a l’idee

Mediterraneenne: Sikelianos et l’idee delphique…………………………………. 1-5

ΖΕΥΓΩΛΗΣ (Γ. Δ.): Γλωσσικά φαινόμενα από τά ιδιώματα της

Νάξου……………………………………………………………………………………………….. 7-2 δ

ΛΟΥΚΑΤΟΣ (Δημ. Σ.): Ελληνικά εθνογραφικά αντικείμενα στο

Musee de l’Homme τοΰ Παρισιού…………………………………………………………. 27-42

LASCARIS (Polymnie): Alexandre Papadiamandis, nouvel-

liste et moine dans le siecle…………………………………………………………………. 43- 48

ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ (Μαν.): Ελληνικά ποιήματα γιά Τή Σταύρωση

τοΰ Χριστοϋ………………………………………………………………………………………… 49- 74

ΜΑΝΕΣΗΣ (Σταύρος): Ή Ελληνική Κοινότης Κωνστάντζης Ρου­μανίας …………      75-116

MlLLIEX (Roger): Ό Κοραής γιά το γαλλικό πολιτισμό . . .                            117-145

ΜΕΓΑΣ (Γ.): Καλλιμάχου και Χρυσορρόης ύπόθεσις……………………………. 147-172

NEDONCELEE (Maurice): Alterite, alteration et alienation

dans la philosophic de Plotin…………………………………………………………. 173-183

ΟίΚΟΝΟΜΙΔΗΣ (Δ. Β.): Ό Διόνυσος και ή άμπελος έν Νάξψ,

κατά τάς αρχαίας και νεωτέρας παραδόσεις……………………………………… 185-203

ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ (Α.): Φραγκικά κρινάνθεμα εις τό Γεράκι και

τόν Μυστράν………………………………………………………………………………….     205-211

ΞΥΔΗΣ (Θεόδ.): Ό πλεονασμός στή βυζαντινή ΰμνογραφία . . .                       213-220

ΠΑΛΛΑΣ (Δ. I.): Ό “Υμνος των Πράξεων τοΰ ‘Ιωάννου κεφ.

94-97 (Παρατηρήσεις στήν πρωτοχριστιανική ποίηση) . . .                             221-264

PARASCHOS (CI.): Dionysios Solomos                     265

Βάρος 0.867 kg
Διαστάσεις 17 x 24 cm